نویسنده = سید نصراله موسوی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر استغراق پرش هیدرولیکی بر نوسانات فشار کف حوضچه آرامش تیپ دو USBR

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-29

سید نصراله موسوی؛ داوود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر


2. بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز مرکب قوس دایره‌ای- ذوزنقه‌ای

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 19-39

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی ارونقی؛ اکرم عباسپور