نویسنده = محمد علی قربانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع عوامل هیدرواقلیمی حوضه آبریز ( مطالعه موردی : حوضه لیقوان چای )

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

رضا کنعانی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه


2. کاربرد روش‎های ELECTRE TRI و پارامتریک در ارزیابی تناسب بخشی از اراضی دشت مغان برای کشت ذرت تحت آبیاری بارانی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 121-137

جواد سیدمحمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فریدون سرمدیان؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی


3. تحلیل منطقه‌ای داده‌های دبی بیشینه سالانه رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش گشتاورهای خطی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 253-265

مریم صوفی رحیمی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ محمد علی قربانی