نویسنده = حسین رضایی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی اثر نوع کاربری اراضی بر تخلخل خاک با استفاده از پردازش تصویر

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 219-233

علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی نوروزی؛ حسین رضایی


2. مطالعه شاخص ردپای آب برای محصولات غالب مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارتباط آن با مدیریت آبیاری

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-48

توحید علیقلی نیا؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ مجید منتظری


3. مقایسه و بهبود روش‌های طراحی سیستم آبیاری سطحی (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 53-66

زهرا تقی‌زاده؛ حسین رضایی؛ وحید رضاوردی‌نژاد


4. تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


5. ارزیابی تغییرات ردپای آب محصولات زراعی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از روش LMDI

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 199-210

مجید منتصری؛ نگار رسولی مجد؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی


6. اثر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق مرجع، کمبود بارندگی و کمبود فشار بخار هوا در ارومیه

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-91

جواد بهمنش؛ نسرین آزاد طلاتپه؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی


9. تأثیر پوشش گیاهی برخواص میکرومرفولوژیک خاک (مطالعه موردی:ایستگاه تحقیقاتی کرکج)

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 83-94

حسین رضایی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی


10. اصلاح روش خطی تعیین پارامتر عامل مقیاس جهت تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-27

حامد سبزچی؛ محمد بزانه؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ قادر شیرین زاده