نویسنده = یوسف حسن زاده
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه روش‌های کنترل فشار بیشینه و کمینه ناشی از پدیده ضربه قوچ در ایستگاه‌های پمپاژ فشار قوی

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 121-134

یوسف حسن زاده؛ نازیلا کاردان؛ مهران حسن زاده؛ جواد زمانیان


2. ارزیابی عملکرد معیار ناسازگاری استوار در روش گشتاورهای خطی

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 221-235

امین عبدی؛ یوسف حسن زاده


3. کاربرد روش‌های تحلیل چند معیاره جهت انتخاب بهترین برازش توزیع فراوانی سیل (مطالعه موردی: رودخانه مهاباد چای)

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 83-98

عثمان محمدپور؛ یوسف حسن زاده؛ احمد خدادادی؛ بهرام ثقفیان


4. تحلیل امواج ناشی از شکست سد و پهنه‌بندی دشت سیلابی با استفاده از مدل ریاضی)مطالعه موردی: سد ونیار(

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 1-15

یوسف حسن زاده؛ وحید نورانی؛ وحید سپهری؛ هادی دل افروز؛ مهران حسن زاده؛ فرهاد الماس پور


5. تحلیل عدم قطعیت در تعیین جرم مخصوص رسوبات ته¬نشین شده در مخازن سدها

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-37

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ علی داننده مهر