نویسنده = اکرم عباسپور
تعداد مقالات: 6
1. بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


2. تعیین ضریب دبی در سرریزهای گابیونی در حالت آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 115-127

فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ حجت احمدی


3. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر صفحات مدفون بر کاهش آبشستگی موضعی در پایین‌دست پرش هیدرولیکی

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 231-241

سحر پروینی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


4. شبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه¬پهن مستطیلی با وجوه شیب¬دار بالادست و پایین دست با مدل فلوئنت

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 265-276

اکرم عباسپور؛ میلاد عبداله پور؛ فرزین سلماسی


5. شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی بر روی بستر موج دار با مدل FLUENT

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-96

اکرم عباسپور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ علی اشرف صدرالدینی


6. تاثیر بستر موج دار سینوسی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 13-26

اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ علی اشرف صدرالدینی