نویسنده = فاطمه جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 27-40

10.22034/ws.2021.11637

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


2. بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 81-93

فاطمه جعفری؛ اکرم عباس پور؛ علی حسین زاده دلیر