نویسنده = مریم عبداله زاده
تعداد مقالات: 2
1. بسط مدل زمانی و مکانی انتشار نمک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-118

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محرم جعفری


2. مدل بندی اثرات مصرف و بارش بر نوسانات تراز سطح ایستایی (مطالعه موردی: آبخوان دشت عجب شیر)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 83-97

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری فرد؛ اسماعیل اسدی؛ امیر حسین ناظمی