نویسنده = اکرم اسدی پرتو
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی عددی میدان جریان اطراف پایۀ پل با هندسۀ مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 1-12

اکرم اسدی پرتو؛ عطا امینی؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


2. بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه ‌پل

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 103-113

اکرم اسدی پرتو؛ افشین اقبال‌زاده؛ میترا جوان