نویسنده = سید امین اصغری پری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل صفحات مستغرق بر آبشستگی پایه پل

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 29-41

لیلا پرچمی؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان


2. بررسی عددی اثر زاویه بالادست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 207-219

سید امین اصغری پری؛ سید هادی یزدان فر؛ مجتبی کردناییج